ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

“เรียนรู้soft skill...แบบชิลได้” คณะรัฐศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท ณุศา เลเจนด์ สยาม จำกัด พัทยา จังหวัดชลบุรี

news_icon

“เรียนรู้soft skill...แบบชิลได้”

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท ณุศา เลเจนด์ สยาม จำกัด พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยเป็นสถานที่ที่นำเสนอตำนานแห่งสยาม ที่เน้นความแตกต่างของอารยธรรมและวิถีชีวิตแห่งสยาม นำเสนอความศิวิไลซ์แห่งเมืองสยามและอดีตอันรุ่งเรือง ผ่านสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย มีการจัดพื้นที่เป็นงานวัด นำเสนอวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมแห่งชาวสยาม ผ่านเครื่องเล่นงานวัดนานาชนิด ตลาดน้ำ ตลาดบก การแสดงวัฒนธรรมเป็นต้น ทั้งนี้นักศึกษายังได้เข้าร่วม workshop การทำกระเป๋าผ้ามัดย้อม โดยที่บรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนาน และยังได้เป็นของที่ระลึกกลับมาอีกด้วย

#รปศมออุบล #รัฐศาตร์มออุบล

Share this Post: