ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

"เรียนรู้นอกห้องเรียน..เพื่อเปลี่ยนเป็นไอเดีย” คณะรัฐศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่4 เข้าศึกษาดูงานที่ PPT LNG จังหวัดระยอง

news_icon

"เรียนรู้นอกห้องเรียน..เพื่อเปลี่ยนเป็นไอเดีย”

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่4 เข้าศึกษาดูงานที่ PPT LNG จังหวัดระยอง

ซึ่งทาง PTT LNG มีจุดเด่นทางด้านการให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการพัฒนานำความเย็นที่เหลือจากกระบวนการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติที่ ไปใช้ในโรงแยกอากาศ Air Separation Unit ซึ่งเป็นหน่วยแยกอากาศแห่งแรกของประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำพลังงานความเย็นจากการเปลี่ยนสถานะ LNG มาใช้ รวมถึงนำความเย็นไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพ ในหน่วยผลิตไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง ภายในสถานีแอลเอ็นจี และนำไปใช้ในระบบปรับอากาศของอาคาร นอกจากจะได้เรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานที่น่าสนใจแล้ว นักศึกษายังได้เพลิดเพลินไปกับการเยี่ยมชมดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกด้วยความเย็นจาก LNG อาทิ ดอกทิวลิป และไฮเดรนเยีย โดยนำมาจัดแสดงไว้ในอาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษาอีกด้วย

#รปศมออุบล #รัฐศาตร์มออุบล

Share this Post: