ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บรรยากาศ งานทรรศการโชว์แหล่งฝึกงาน ของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

news_icon

บรรยากาศ งานนิทรรศการโชว์แหล่งฝึกงาน ของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ณ ห้องโถง คณะรัฐศาสตร์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 

https://drive.google.com/drive/folders/1Lp2H4OW2tO4KvKmLh9-BPyqN22BrKz8z?usp=sharing

Share this Post: