ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะรัฐศาสตร์ รายวิชาสิทธิมนุษยชนและการเมือง จัดกิจกรรมนำนักศึกษาลงพื้นที่ เรียนรู้ปัญหาสิทธิในการจัดการทรัพยากร ณ บ้านห้วยหมากใต้ อำเภอโขงเจียม

news_icon

รายวิชาสิทธิมนุษยชนและการเมือง ภาคการศึกษาที่ 2/66 เป็นรายวิชาโทการปกครอง โดย ผศ.ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครอง ร่วมกับโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมนำนักศึกษาลงพื้นที่เรียนรู้ปัญหาสิทธิในการจัดการทรัพยากร ณ บ้านห้วยหมากใต้ อำเภอโขงเจียม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อคุยกับชาวบ้านจากบ้านเวินบึก ห้วยหมากใต้ และบ้านหัวเหว่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านติดริมแม่น้ำมูลที่เชื่อมต่อออกไปสู่แม่น้ำโขง และกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศในแม่น้ำโขงจากโครงการพัฒนาระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งทัศนศึกษาที่เขื่อนปากมูล และอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนพูงอยในประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบการเรียนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้โดยอาศัยกรณีศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น ทักษะในการสังเกต ทักษะในการบันทึกเนื้อหาการพูดคุย ตลอดจนเรียบเรียงเป็นข้อมมูลเพื่อนำเสนอในรายวิชาต่อไป

Share this Post: