ข่าวกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “Citizen-centric Youth Incubator สร้างนวัตกรรม ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสังคมที่มีส่วนร่วม” ภายใต้โครงการ USAID Enhance

news_icon

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “Citizen-centric Youth Incubator

สร้างนวัตกรรม ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  เพื่อสังคมที่มีส่วนร่วม” ภายใต้โครงการ USAID Enhance

โดยปีนี้ นักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ ผ่านเข้ารอบสูงถึง 7 คน ระหว่างนี้พวกเขาจะต้องเข้าอบรมแล้วจะต้องแข่งสร้างข้อเสนอเชิงนวัตกรรมในการแข่งขัน Hackathon ครั้งที่ 1 เร็ว ๆ นี้

ร่วมส่งกำลังใจ และติดตามไอเดียของพวกเราชาวสิงห์แสดเร็ว ๆ นี้

#PolUBU #รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต #รัฐศาสตรบัณฑิต #สิงห์แสด #สิงห์แสดของแทร่ #USAIDEnhance


Share this Post: